Filip Grzegorczyk
Wiceprezes RZ

Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie doktoryzował się z prawa Unii Europejskiej, a następnie uzyskał habilitację z prawa gospodarczego.

Ukończył również program Summer Advanced Course in European Law University of London, King's College, Centre of European Law; program International Business and Trade Summer School Catholic University of America - Columbus School of Law oraz École de droit français Université d'Orléans. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie wykłada na Wydziałach Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Zarządzania.

Posiada doświadczenie zawodowe w branży energetyczno-paliwowej. W latach 2011-2013 był związany z Kompanią Węglową (pełnomocnik zarządu ds. rozwoju energetyki). W latach 2007-2008 był wiceprezesem Zarządu TAURON Polska Energia S.A Od listopada 2015 r. piastował funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.