Jarosław Ołowski

Jarosław Ołowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Polityka Gospodarcza i Finanse. Ukończył studia podyplomowe na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie w zakresie Prawo podatkowe, Finanse,  Prawo gospodarcze, MSSF.

Jarosław Ołowski ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym   zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, zarządzaniu finansami w środowisku międzynarodowym. Jest certyfikowanym księgowym, ekspertem z dziedzin: rachunkowości zarządczej i kontrolingu, międzynarodowych standardów rachunkowości, prawa podatkowego, zarządzania strategicznego oraz handlu międzynarodowego. W trakcie kariery zawodowej był między innymi: wiceprezesem zarządu Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. ds. Ekonomiczno-Finansowych, prezesem zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., prezesem zarządu Optimus S.A., członkiem zarządu PKS Polonus w Warszawie S.A., zastępcą prezesa Agencji Rynku Rolnego, dyrektorem finansowym Grupy (CFO) Courtaulds-Packaging Division/ Betts Poland.

Obecnie Jarosław Ołowski sprawuje funkcję Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Grupy Enea.