Mirosław Kowalik
Wiceprezes RZ

Od ponad 20 lat związany z branżą energetyczną, pełniąc funkcje zarządcze na szczeblu operacyjnym i strategicznym.

W 2015 r. w SNC Lavalin Sp. z o.o. Polska - V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. W latach 1999-2015 stanowiska menedżerskie dla Grupy ALSTOM. Współtworzył tam plany rozwoju i strategie sektora energetycznego Grupy oraz był odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych projektów inwestycyjnych w obszarze energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnej. Zarządzał i koordynował współpracą z kluczowymi uczestnikami procesu inwestycyjnego projektów energetycznych w Polsce, a także rozwijał relacje handlowe z głównymi uczestnikami rynku energetycznego w Republice Czeskiej, Rumunii i na Bałkanach. W latach 1995-1998 koncern ABB - funkcje kierownicze w obszarze handlowym Zakładu Serwisu ABB Polska, gdzie rozwijał i wdrażał strategię sprzedaży usług i produktów serwisowych w ramach polskiego sektora energetycznego.

Uczestnik licznych szkoleń: Advanced Quality Management Programme, Six Sigma Development Programme, Power Plant Sales Engineer Technical Training,PP-SETT w Szwajcarii i Niemczech, Project Planning & Control Programme, Mountaineer Leadership Programme, Business Leaders Development Programme.

Obecnie Prezes Zarządu Enea SA od 7 stycznia 2016 r.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni. Ukończył studia menedżerskie MBA (program Rotterdam School of Management we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów) uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration. Jest też absolwentem studiów podyplomowych Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aktualnie odbywa studium doktoranckie Executive Doctor of Business Administration w Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych.