• Start
  • Energetyka kocha czyste powietrze - Raport PKEE

Energetyka kocha czyste powietrze - Raport PKEE

Polski Komitet Energii Elektrycznej rozpoczyna kampanię informacyjno-edukacyjną „Energetyka kocha czyste powietrze”. Jej celem jest zmiana postaw społecznych, oraz zwiększenie świadomości energetycznej i ekologicznej mieszkańców naszego kraju. Kampanię zainaugurowano w Warszawie 20 lutego prezentacją raportu przygotowanego przez ekspertów PKEE na temat prawdziwych przyczyn powstawania smogu.