• Start
  • Komunikat Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat ostatecznego porozumienia w sprawie taksonomii

Komunikat Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat ostatecznego porozumienia w sprawie taksonomii

5 grudnia 2019 roku Parlament Europejski i Rada UE doszły do porozumienia w zakresie kształtu rozporządzenia w sprawie utworzenia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, których najważniejszym celem jest ustanowienie na poziomie Unii Europejskiej tzw. Taksonomii, wprowadzającej kryteria pozwalające ustalić, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo. Rada (COREPER) poparła to porozumienie 18 grudnia. Z kolei Parlament Europejski będzie nad nim głosował na sesji plenarnej w styczniu 2020 roku. W rezultacie rozporządzenie wejdzie w życie najprawdopodobniej w pierwszym półroczu 2020 roku.