Członkostwo w EURELECTRIC

Polski Komitet Energii Elektrycznej jako pełny członek w Stowarzyszeniu Międzynarodowym Eurelectric ma prawo nominowania swoich ekspertów/członków do Komitetów w Eurelectric. Komitety odgrywają istotną rolę w określaniu podejścia całej organizacji do kwestii i działań odnoszących się do obszaru strategii, kształtowania polityki sektorowej znajdujących się w centrum zainteresowania sektora elektroenergetycznego w Europie.

Obecnie istnieje 5 Komitetów: Komitet ds. Rynków (Markets Committee), Komitet ds. Polityki Energetycznej i Wytwarzania (Energy Policy & Generation Committee), Komitet ds. Dystrybucji (DSO Committee), Komitet ds. Sprzedaży Detalicznej (Retail Customers Committee), Komitet ds. Środowiska Naturalnego i Zrównoważonego Rozwoju (Environment & Sustainable Development Policy Committee). Komitety posiadają uprawnienia wykonawcze, w ramach tych uprawnień mogą podejmować decyzje i wypracowywać stanowiska.

W przypadku tematów wspólnych będących w zainteresowaniu kilku Komitetów prowadzone są konsultacje pomiędzy zainteresowanymi stronami i uzgadniane jest jedno wspólne stanowisko.

Przedstawiciele PKEE
W  STRUKTURACH  EURELECTRIC 2017

 

Przedstawiciel PKEE w Radzie Dyrektorów EURELECTRIC

Marta Gajęcka (Polska Grupa Energetyczna PGE S.A.)
Zastępca Przedstawiciela PKEE w Radzie Dyrektorów EURELECTRICRemigiusz Nowakowski 

KOMITET ds. POLITYKI ENERGETYCZNEJ i WYTWARZANIA
(Energy Policy & Generation Committee)

  Imię i nazwisko
Energy Policy & Generation CommitteeCzłonekJerzy Janikowski
ZastępcaMonika Morawiecka
WG RenewablesCzłonekMaciej Mielniczuk
Zastępca Jerzy Janikowski
Korespondent 
WG HydroCzłonek

Witold Cicholski

ZastępcaJanusz Łobacz
WG Thermal & NuclearCzłonekKazimierz Szynol
ZastępcaDominika Niewierska
KorespondentKatarzyna Kostrzyńska
WG Innovation (H)CzłonekPaweł Poneta
Zastępca 
KorespondentMarzena Gurgul

TF CCS - Członek: Kazimierz Szynol

KOMITET ds. Rynków
(Markets Committee)

    Imię i nazwisko
Markets Committee Członek Sebastian Gola
Zastępca Grzegorz Wiliński
WG Market Integration & Network Codes  Członek Rafał Barchanowski
Zastępca  
WG Financial Regulation & Market Integrity Członek Stanisław Cichocki
Zastępca  
WG Wholesale Market Design Członek Tomasz Lender
Zastępca Katarzyna Radzewicz
TF EURELECTRIC Cooperation with Russia/CIS Członek  
Zastępca  
WG Gas to Power (H) Członek Monika Skrobot
Zastępca Łukasz Nagrodkiewicz

 

KOMITET ds. Dystrybucji
(DSO Committee)

    Imię i nazwisko
DSO Committee Członek Robert Stelmaszczyk
Zastępca Włodzimierz Lewandowski
WG Active Distribution System Management Członek Ewa Mataczyńska
Zastępca  
WG Distribution Regulation & Policy Członek Piotr Ordyna
Zastępca Agnieszka Okońska
TF EU DSO Entity  Członek Katarzyna Radzewicz
WG Distribution Customers Członek Włodzimierz Lewandowski
Zastępca Tomasz Lisowski

 

KOMITET ds. ŚRODOWISKA NATURALNEGO
i ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Environment & Sustainable Development Policy 
Committee)

    Imię i nazwisko
Environment & Sustainable Development Policy Committee Członek Maciej Burny
Zastępca Kazimierz Szynol
WG Climate Change Członek Maciej Burny
Zastępca Rafał Nowakowski
WG Environmental Protection Członek Stanisław Błach
Zastępca Adam Steinhagen
WG By-products, Residues & Wastes Członek

Katarzyna Zaborowska

Zastępca

Natalia Giergiel

WG Energy & Resource Efficiency Członek Łukasz Kaczmarczyk
Zastępca Mirosław Zakrzewski
Korespondent Piotr Budynek


 

KOMITET ds. Sprzedaży Detalicznej
(Retail Customers Committee)

    Imię i nazwisko
Retail Customers Committee Członek  
Zastępca
WG Retail Market Design Członek  
Zastępca Andrzej Kroczek
WG Commercial Processes & Customer Relationship Członek Tadeusz Markowski
Zastępca Aldona Gmyrek
WG Electro-mobility Członek Jacek Błaszczyński
Zastępca Szymon Obrębowski

 

WG Brexit - Jędrzej Maśnicki, PGE S.A.