Nasza historia

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) rozpoczął swoją działalność w 1997 r., ale jeszcze jesienią 1996 r. odbyło się jego zebranie założycielskie i został złożony wniosek o wpis do rejestru stowarzyszeń. Od początku istnienia PKEE zrzesza największe polskie firmy energetyczne. Od wielu lat Komitet należy do Unii Przemysłu Elektroenergetycznego EURELECTRIC.

Wkrótce po przystąpieniu Polski do UE, w maju 2005 r., Polski Komitet Energii Elektrycznej współorganizował Polish Energy Day w Brukseli, podczas którego zaprezentowany został cały polski sektor elektroenergetyczny.

W 2014 r. PKEE otworzył swoje biuro w Brukseli.