Nasza historia

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) rozpoczął swą działalność w 1997 r., ale już jesienią 1996 r. odbyło się jego zebranie założycielskie i został złożony wniosek o wpis do rejestru stowarzyszeń. Od początku swego istnienia PKEE grupował największe polskie firmy energetyczne. Od wielu lat należy do Unii Przemysłu Elektroenergetycznego EURELECTRIC.

Niedługo po wstąpieniu Polski do UE, w maju 2005 r., Polski Komitet Energii Elektrycznej współorganizował Polish Energy Day w Brukseli, podczas którego zaprezentował się cały polski sektor energetyczno-paliwowy.

W 2014 r. PKEE otworzył swoje biuro w Brukseli.