• Start
  • Polski Komitet Energii Elektrycznej o strategii niskoemisyjnej Unii Europejskiej do 2050 r.

Polski Komitet Energii Elektrycznej o strategii niskoemisyjnej Unii Europejskiej do 2050 r.

„Czysta planeta dla wszystkich” przy zachowaniu warunków sprawiedliwej transformacji
i stworzenia mechanizmu podziału korzyści i kosztów. Polski Komitet Energii Elektrycznej o strategii niskoemisyjnej Unii Europejskiej do 2050 r.