• Start
  • Stanowisko PKEE dot. rozporządzenia UE i raportu TEG w sprawie zrównoważonego finansowania (taksonomii).

Stanowisko PKEE dot. rozporządzenia UE i raportu TEG w sprawie zrównoważonego finansowania (taksonomii).

POLSKI KOMITET ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PKEE) POPIERA WYPRACOWANIE WSPÓLNEGO JĘZYKA, MAJĄCEGO JASNE RAMY DZIAŁANIA DLA INWESTORÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW. GŁÓWNYM CELEM TAKSONOMII MUSI BYĆ ZAPEWNIENIE NAJLEPSZYCH WARUNKÓW DLA INWESTYCJI UMOŻLIWIAJĄCYCH DOKONYWANIE SIĘ TRANSFORMACJI W SPOSÓB EFEKTYWNY KOSZTOWO.