• Start
  • Stanowisko PKEE dot. rozporządzenia UE i raportu TEG w sprawie zrównoważonego finansowania (taksonomii).

Stanowisko PKEE dot. rozporządzenia UE i raportu TEG w sprawie zrównoważonego finansowania (taksonomii).

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) popiera wypracowanie wspólnego języka, mającego jasne ramy działania dla inwestorów i przedsiębiorców. Głównym celem taksonomii musi być zapewnienie najlepszych warunków dla inwestycji umożliwiających dokonywanie się transformacji w sposób efektywny kosztowo.