• Start
  • Stanowisko PKEE w sprawie propozycji Europejskiego prawa o klimacie

Stanowisko PKEE w sprawie propozycji Europejskiego prawa o klimacie

Członkowie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) mają świadomość wyzwań związanych ze zmianami klimatu i podzielają ambicję Komisji Europejskiej, by je wspólnie pokonywać. Dlatego też polski sektor energetyczny już dziś przygotowuje się do dalszej zrównoważonej transformacji, zapewniając bezpieczeństwo dostaw i przystępne ceny energii. Jednakże osiągnięcie ambitnego celu neutralności klimatycznej poprzez zmianę struktury paliw energetycznych w Polsce będzie wymagało ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych i może spowodować pogorszenie się sytuacji społeczno-gospodarczej w regionach, które zostaną nią objęte. Osiągnięcie do 2050 roku gospodarki o zerowych emisjach netto wymaga poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych szacowanych na kwotę 179-206 miliardów euro (CAKE, KOBiZE) w sektorze wytwarzania energii w Polsce. Dlatego też niezbędne jest przewidzenie w Europejskim prawie o klimacie proporcjonalnej rekompensaty dodatkowych kosztów redukcji emisji CO2 wynikających ze zwiększonych ambicji klimatycznych. W przeciwnym wypadku zasoby finansowe energetyki będą wykorzystywane na pokrywanie faktycznych kosztów operacyjnych zamiast na nowe inwestycje zgodne z transformacją, której zadaniem będzie osiągnięcie celów klimatycznych.