• Start
  • Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dot. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dot. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Realizacja obecnie dyskutowanej i ambitnej polityki klimatycznej wymaga nie tylko instrumentów wykonawczych, ale także znaczących funduszy. Według szacunków Komisji Europejskiej, osiągnięcie unijnych celów klimatyczno-energetycznych do 2030 roku będzie wymagało corocznych inwestycji na poziomie 180 mld euro w całej Unii. W związku z  TYM wzywamy instytucje europejskie do przyjęcia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dostosowanego do istniejących potrzeb inwestycyjnych, wspierających transformację energetyczną w regionach górniczych.