• Start
  • Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące Europejskiego Nowego Zielonego Ładu

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące Europejskiego Nowego Zielonego Ładu

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) zgadza się z potrzebą przeprowadzenia transformacji ku innowacyjnej i niskoemisyjnej gospodarce, przy założeniu, że przed ustanowieniem unijnego wiążącego celu neutralności klimatycznej, zostanie utworzony mechanizm sprawiedliwego podziału obciążeń z uwzględnieniem środków kompensujących dla państw członkowskich, których gospodarki są uzależnione od węgla. Realizacja transformacji energetycznej poprzez osiągnięcie neutralności klimatycznej do połowy tego wieku będzie wykonalna wyłącznie przy uwzględnieniu różnych punktów początkowych i komercyjnej dostępności kluczowych technologii przejściowych oraz korzyści płynących z dywersyfikacji źródeł energii.